Flora & Fauna

Golfen tussen de geheimen van de Veluwe

Binnen het terrein van The Links Valley komen bijzondere milieus voor, waar zeldzame en bedreigde planten en dieren leven. Op veel delen tussen de holes bevinden zich waardevolle heischrale graslanden. Dit zijn vegetaties die het midden houden tussen heide en een bloemrijk schraalland, waarin vaak bijzondere planten groeien. Op andere delen moeten deze heischrale graslanden zich nog ontwikkelen. De ontwikkeling van heide en schraalgrasland is ook een verplichting vanuit de Natura 2000-vergunning. Bijzondere planten die hier voorkomen zijn onder andere stekelbrem en stijve ogentroost.

(Een samenvatting van het ECO-verslag van Buiting Advies. Het volledige verslag is HIER te bekijken)

het-ven-op-de-ullerberg-biedt-een-fantastische-afwisseling-in-het-landschap-en-is-van-waarde-voor-amfibieen-en-libellen-foto-elmar-prins-buiting-advies
Flora en vegetatie

De waarde van dit landschap

Opvallend op The Links Valley zijn de zandige steile taluds aan de noordkant en zuidwestkant van het terrein. Deze zandige hellingen raken langzaam begroeid met planten, mossen en korstmossen en vormen leefgebied voor allerlei insecten zoals graafbijen en graafwespen. Op de open zandige plekken groeien ook weer interessante pionierplanten zoals dwergviltkruid en grondster. Een bijzonder biotoop op de golfbaan is het ven. Dit ven is in de winter van 2009/2010 kunstmatig aangelegd en wordt gevoed door regenwater en water dat vanaf het hoge plateau hier naartoe wordt geleid. De bodem van het ven is met bentonietklei afgedicht zodat het water niet direct de zandige bodem in zakt. Langs en in het ven groeien lisdodde, riet en biezen. 

Foto links: Het vennetje biedt een fantastische afwisseling in het landschap en is van waarde voor amfibieën en libellen. (Elmar Prins, Buiting Advies) 

mannetje-zandhagedis-foto-tim-asbreuk-buiting-advies
Fauna

Neem uw camera mee

Buitengewoon is het aantal zeldzame, bedreigde en beschermde diersoorten dat op landgoed Ullerberg en The Links Valley voorkomt.

ZOOGDIEREN

Net buiten het golfterrein leeft een grote roedel edelherten en er is een bewoonde dassenburcht. Af en toe wordt een boommarter gesignaleerd en bijna vanzelfsprekend komen in het bosrijke gebied veel eekhoorns voor.

VOGELS 

Op landgoed Ullerberg komen veel bijzondere vogels voor die ook op The Links Valley kunnen worden aangetroffen. Soorten die men hier tegen kan komen zijn bijvoorbeeld de prachtige roodborsttapuit, een mooi zingende boomleeuwerik of veldleeuwerik en een roffelende zwarte, groene of grote bonte specht. Ook de imposante raaf, de grote broer van de zwarte kraai, broedt regelmatig in de bossen van Ullerberg. 

ZANDHAGEDIS EN HAZELWORM, DE REPTIELEN VAN THE LINKS VALLEY 

Op The Links Valley kunt u de beschermde zandhagedis en hazelworm aantreffen. In het voorjaar kleuren de mannetjes van de zandhagedis prachtig van bruin naar groen. De zandhagedis legt de eieren in het open zand waarna ze uitgebroed worden door de warmte van de zon. Een aantal zandige plekken en hellingen zijn speciaal voor deze soort gerealiseerd, zoals aan de noordkant van hole 1/9. Hier kijkt u ook in de verbindingszone die The Links Valley met het Cyriassische veld verbindt en onder andere voor de zandhagedis is aangelegd. De hazelworm is een pootloze hagedis. Deze leidt een wat meer verborgen bestaan en de kans dat u deze ziet is wat kleiner, maar zeker niet onmogelijk. 

SALAMANDERS 

Ook enkele soorten amfibieën komen op The Links Valley komen voor, waaronder de alpenwatersalamander. Deze soort kwam oorspronkelijk op de Veluwe niet voor, maar is aan het eind van de vorige eeuw uitgezet op het nabijgelegen landgoed Staverden. Inmiddels zijn er meerdere plaatsen op de Veluwe waar de soort is aangetroffen. Ook de algemene kleine watersalamander komt op The Links Valley voor. 

PRACHTIGE EN BIJZONDERE VLINDERS 

In de zomer heeft u de kans ook in aanraking te komen met de prachtige en bijzondere vlinders die dankzij de structuur- en bloemrijke vegetaties met heide in het gebied leven. Het heideblauwtje, de bruine vuurvlinder en het groot dikkopje staan op de rode lijst van in Nederland bedreigde vlindersoorten. Al tijdens de natuuronderzoeken ten behoeve van de realisatie van de golfbaan werden deze vlinders hier gespot. 

SPRINKHANEN 

Open, zandige, schrale heideterreinen zijn bij uitstek het leefgebied van sprinkhanen. Op The Links Valley komen dan ook allerlei soorten sprinkhanen voor, waaronder minder algemene soorten als de heidesabelsprinkhaan en het zwart wekkertje. Elke soort sprinkhaan heeft net als bij vogels zijn eigen kenmerkende zang. Deze wordt geproduceerd door de vleugels langs elkaar te wrijven of met de poot langs de vleugelrand te raspen. Aan het geluid kan je horen welke soort het betreft. In de bosranden in strooisel van meestal eiken leven de boskrekels. Deze maken een zeer eigen kenmerkend , maar lastig te horen geluid. 

Foto links: Mannetje zandhagedis (Tim Asbreuk, Buiting Advies)